Home

Bowls  Historie                                                           

Volgens historici is bowls voortgekomen uit een spel dat reeds 5000 jaar voor onze jaartelling door de Egyptenaren
werd gespeeld met een kegel en stenen ballen.
De sport breidde zich in allerlei vormen uit over de wereld, Boules (Frankrijk) ; Bocca (Italië) ; Bolle (Denemarken).
Curling is weer een wintervariant van bowls en is vooral in Canada en de Scandinavische landen populair.

Bowls is in Nederland nog een vrij onbekende sport en wordt vaak verward met bowling, maar is razend populair in
Groot-Brittannië en de voormalige koloniën.
In Southampton ligt de oudste nog in gebruik zijnde "green" en dateert van 1299.
Daar zou Drake, toen hij de Spaanse Armada aan de horizon zag verschijnen, eerst zijn bowlsspel hebben afgemaakt
voor hij ten strijde trok om de vloot te verslaan.

Mede door de ontvangst van de BBC TV is deze sport aan het eind van de jaren 80 in Nederland meer bekend geworden
en in die tijd werden dan ook de eerste bowlsverenigingen opgericht.
De N.I.O.B.B. (Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond ) werd opgericht op 11 februari 1992 als overkoepelend
orgaan voor de bowlsspelers in Nederland .
De statuten zijn op 8 december 1993 bij akte vastgelegd en in het verenigingenregister van de K.v.K. ingeschreven.
De N.I.O.B.B. organiseert de Nederlandse Kampioenschappen voor zowel In als Outdoor in de diverse categorieën
en wedstrijden voor selectiespelers.
Internationaal is Nederland reeds vertegenwoordigd geweest bij de Outdoor Wereldkampioenschappen voor dames
in 1996 en 2000, resp. in Engeland en Australië, de Atlantic Rim Games, de Europese kampioenschappen en
recentelijk in April 2002 de World Indoor kampioenschappen Single en Mix Pairs.